مطالعه و بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی گرافن- دی اکسید زیرکونیم/اپوکسی

چکیده:
در این تحقیق، روکش نانوکامپوزیتی بر پایه سیستم اکسید گرافن- دی اکسید زیرکونیم/ اپوکسی (GO-ZrO2/Ep) ساخته شد و برای جلوگیری از خوردگی روی سطح فلز به کار گرفته شد. برای این منظور ابتدا نانوکامپوزیت GO-ZrO2 با استفاده از دو عامل سیلان کننده مختلف سنتز شد و مورفولوژی و ساختار آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی با نشر میدانی (FE-SEM)، اسپکترسکوپی پخش انرژی (EDS)، آنالیز پرتو X (XRD) و میکروسکوپ مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) تایید شد. ترکیب GO-ZrO2 داخل اپوکسی وارد شد تا مقاومت در برابر خوردگی فلز بررسی شود. تحقیقات نشان می دهد که خواص مقاومتی در برابر خوردگی فلز با افزایش GO-ZrO2 با اپوکسی به طرز چشمگیری افزایش می یابد. دلیل این بهبود خاصیت مقاومت در برابر خوردگی، مربوط به ساختار ورقه ای مانند، توزیع یکنواخت و ترکیب نانوکامپوزیت GO-ZrO2 با زمینه اپوکسی است که بطور موثری از خوردگی فلز زیرین جلوگیری می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1851466 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!