چالش تحول اداری جهت استقرار سامانه های مدیریت در شهرداری تهران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
یکی از چالش های شهرداری تهران در استقرار سامانه های مدیریتی تحول اداری متناسب با سامانه می باشد. مسئله تحقیق بررسی تاثیر مدلهای کاربردی تحول اداری و مدیریت تغییر در استقرار سامانه های مختلف جهت مدیریت شهری در شهرداری تهران پرداخته می باشد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود و هدف از آن بررسی چالش تحول اداری جهت افزایش اثربخشی و کارایی استقرار سامانه های مختلف در شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا به بررسی مدلهای مطرح در مدیریت تغییر و تحول اداری نظیر جری پوراس، VSM و 90 MIT پردخته می شود. سپس سه سامانه مدیریت محیط زیست (مطابق الزامات استاندارد بین-المللی ISO14001:2004) ، مدیریت آموزش (مطابق الزامات استاندارد بین المللی ISO10015:1999) و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) مطرح در شهرداری تهران و چالش تحول اداری بررسی می گردد. در نهایت جمع بندی مزایای استفاده از مدل های مذکور جهت تحول اداری ساختار یافته هنگام طراحی و استقرار سامانه مدیریتی در شهرداری تهران صورت میگیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1852644 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!