مقایسه تطبیقی مدل های چند عاملی در بازار سرمایه ایران

چکیده:
تا کنون تحقیقات زیادی در مورد رابطه بین ریسک و بازده انجام شده است. هدف از انجام این تحقیقات بالا بردن دقت پیش بینی بازده مورد انتظار و کاهش بی قاعدگی های مطرح شده در مدل های قبلی است. این تحقیق در پی مقایسه تطبیقی قدرت توضیح دهندگی و پیشبینی مدل های چندعاملی فاما و فرنچ به عنوان دو مدل مطرح در این زمینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بدین منظور اطلاعات ماهیانه سه صنعت دارویی، خودرو و قطعات و صنعت شیمیایی جهت نمونه طی سالهای 1394-1385 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مدل های رگرسیونی سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ بیانگر قدرت توضیح دهندگی معنادار صرف ریسک ماهیانه شرکت ها توسط این مدلهاست. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عامل بازار، اندازه، ارزش بازار، سودآوری و سرمایه گذاری همگی تاثیری معنادار بر صرف ریسک شرکت داشته اند.همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که مدل پنج عاملی قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به مدل سه عاملی داشته هر چند که قدرت توضیح دهندگی صرف ریسک توسط این مدل ها چندان بالا نبوده است.نتایج بدست آمده در خصوص قابلیت پیش بینی کنندگی این مدل ها بیانگر آن است که صرف ریسک پیش بینی شده توسط این مدل ها تفاوت معناداری با صرف ریسک واقعی داشته و این مدل ها از قابلیت پیش- بینی قابل توجهی برخوردار نبوده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1852650 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!