بررسی تاثیر کاهش محافظ کارانه ولتاژ بر برنامه ریزی بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی

پیام:
چکیده:
در شبکه های توزیع شعاعی، به منظور تامین ولتاژ با کیفیت به مشترکین انتهایی در محدوده مجاز بهره برداری، دامنه ولتاژ در محل پست توزیع و گره های ابتدایی فیدر در مقادیر بالاتری از مقدار نامی تنظیم می گردد. با توجه به اینکه مقدار توان اکتیو و راکتیو مصرفی بارها وابسته به ولتاژ گره مربوطه می باشد، این موضوع در گره های ابتدایی فیدرهای شعاعی که با افزایش ولتاژ بهره برداری از مقدار نامی شبکه مواجه می-شوند، منجر به افزایش توان مصرفی مشترکین و هزینه بهره برداری می گردد. بر این اساس، این مقاله به ارائه یک سیستم مدیریت توزیع مبتنی بر کاهش محافظه کارانه ولتاژ به منظور بهره برداری بهینه شبکه و کاهش توان مصرفی بارها می پردازد. در روش ارائه شده به منظور بررسی تاثیر کاهش محافظه کارانه ولتاژ، مدل واقعی بارها در نظر گرفته می شود. مدل ارائه شده برنامه ریزی همزمان توان اکتیو و راکتیو اینورتر تجمیع کننده خودروی الکتریکی را مد نظر قرار داده و با کنترل ولتاژ/توان راکتیو توزیع شده، به دنبال کنترل موثر ولتاژ در طول فیدر می باشد. از این طریق، دامنه ولتاژ در گره های ابتدایی کاهش یافته و در نتیجه، توان مصرفی این گره ها و هزینه بهره برداری شبکه کاهش می یابد. همچنین، بهبود در شاخص های فنی بهره برداری از شبکه نیز مد نظر قرار دارد. بدین منظور، تلفات توان در فیدرهای توزیع نیز مورد توجه قرار گرفته و با توسعه مدلی چند هدفه بهره برداری بهینه شبکه حاصل می گردد. روش ارایه شده بر روی یک شبکه توزیع نمونه شبیه سازی شده و نتایج به دست آمده مورد تحلیل واقع می گردند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1853323 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.