بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی در درک مفهوم متون خارجی: مطالعه تغییر گشودگی مردمک چشم در هنگام خوانش متن

چکیده:
این تحقیق در نظر دارد به مطالعه خواندن و درک مفهوم متن در زبان فرانسه نزد زبان آموزان و دانشجویان ایرانی زبان فرانسه بپردازد. زبان آموزان و دانشجویان ایرانی زبان فرانسه مشکلات فراوانی را در خواندن متن به زبان خارجی احساس می کنند. بخش اول این پژوهش به مطالعه و بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی در دریافت مفهوم متن اختصاص یافته است. در بخش دوم مقاله، حرکات چشم دو گروه از دانشجویان زبان فرانسه در حین خواندن متن توسط دستگاه «ردیابی حرکات چشم» ثبت گردیده است. گروه اول دانشجویان ابتدا داستانی را به زبان فارسی و سپس معادل آن به زبان فرانسه را مطالعه می کنند. گروه دوم تنها متن فرانسه را می خوانند. طبق یافته های این تحقیق، خواندن متن در زبان و فرهنگ مادری زبان آموزان تصویرهای ذهنی پیشین زبان آموزان را فعال کرده و درک مفهوم متن به زبان خارجی را تسهیل نموده است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
31 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1853750 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!