ارزیابی خطر تخلیه بار الکترواستاتیک و راهکارهای کاهش آن

پیام:
چکیده:
بررسی و شناسایی اصول و مبانی تخلیه بار الکترواستاتیک به عنوان یکی از مهم ترین خطرات بالقوه در فرایندهای مرتبط با مواد پرانرژی و سایر صنایع به منظور جلوگیری از بروز خطراتی مانند انفجار و همچنین برای در نظر گرفتن راهکارهای عملی کنترل و کاهش این خطرات بسیار ضروری است. در این مقاله ابتدا مبانی و مکانیزم تخلیه بار الکترواستاتیک، انواع آن و میزان حساسیت انواع مختلف مواد پرانرژی به تخلیه بار الکترواستاتیک مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس روش ارزیابی پدیده تخلیه بار ساکن از تولید، جدایی و تجمع بارهای ساکن تا شرایط لازم برای بروز تخلیه بار الکترواستاتیک و آغازگری ترکیبات اشتعال پذیر موجود و نهایتا بروز یک انفجار بر اثر تخلیه ارائه شده و در انتها نیز مبانی و اصول کنترل و کاهش خطرات الکتریسته ساکن به منظور افزایش ایمنی در محیط های کار با مواد پرانرژی بیان شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1855597 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!