کاربرد نقاط کوانتومی به عنوان حسگرهای ترکیبات نیترو آروماتیک

پیام:
چکیده:
شناسایی مقادیر جزیی مواد منفجره با حساسیت، گزینش پذیری، دقت و سرعت می تواند مزیت بالایی برای کاربردهای مرتبط با با امنیت ملی کشورها و نظارت و کنترل محیطی داشته باشد. متاسفانه شناسایی با قابلیت اطمینان بالای مقادیر مواد منفجره هنوز یک چالش است و به مقدار زیادی برآورده نشده و یک مسئله دشوار به حساب می آید. امروزه روش های مبتنی بر فلوئورسانس به طور گسترده برای تشخیص مواد منفجره و محصولات حاصل از تخریب آن ها در ماتریس های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرند.به دلیل خواص ویژه الکتریکی و تغییر نشر فلوئورسانس نقاط کوانتومی در اثر برهم کنش با ترکیبات مختلف از جمله مواد منفجره، استفاده از این نانو ذرات برای ابداع حسگرهای مختلف در سال های اخیر تبدیل به یک عامل کلیدی شده است. مواد منفجره نیتروآروماتیک به وسیله مکانیسم های متفاوتی سبب خاموش شدگی نقاط کوانتومی شده و بدین وسیله آشکارسازی و شناسایی این گونه ها انجام می پذیرد. در این مقاله کاربرد نقاط کوانتومی به عنوان حسگرهای ترکیبات نیتروآروماتیک و مکانیسم آن ها مورد بررسی قرار گرفته است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1855609 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!