رئالیسم اجتماعی در آثار احمد محمود (با تکیه بر سه عنصردرونمایه، شخصیت و حادثه)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
احمد محمود، داستان نویس معاصر، در آثارش سعی خود را بر وصف شرایط حاکم میان فرد و اجتماع نهاده است؛ یعنی توصیف زندگی مردم عادی، نیازها و نگرانی هایشان در طی جو حاکم بر نظام اجتماعی که در قالب روایت های داستانی گنجانیده شده اند. این نوع داستان پردازی، سبک وی را در زمره نویسندگان متمایل به رئالیسم اجتماعی قرار داده است. گرایش محمود به واقع گرایی، همچنین وجود نشانه های رئالیسم اجتماعی در رمان-هایش، دلیلی برای بررسی آثار داستانی احمد محمود است، بدین سبب با طرح این سوال که وجود چه مشخصه هایی، آثار محمود را ذیل سبک واقع-گرایی اجتماعی قرار می دهد به پژوهش حاضر پرداخته ایم. در این بررسی هدف اصلی، روشن تر نمودن هر چه بیشتر فضای رئالیستی رمان های محمود و سبک رئالیسم اجتماعی وی با تاکید بر تحلیل سه عنصر درونمایه، شخصیت و حادثه بوده است.
در این پژوهش، با مطالعه منابع کتابخانه ای و رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی مشخصه های رئالیسم اجتماعی در رمان های «همسایه ها» ، «داستان یک شهر» ، «زمین سوخته» ، «مدار صفردرجه» و داستان کوتاه «بازگشت» که بارزترین نمونه های آثار رئالیستی محمود به شمار می آیند، پرداخته شده است؛ در پایان مشخص شد که وی، با ذکاوتی خاص در انتخاب موضوعات اجتماعی به عنوان درونمایه آثار، خلق شخصیت های داستانی به عنوان تیپ هایی که نمونه هایی از افراد زندگی روزمره ما هستند و قرار دادنشان در حوادثی قابل باور، توانسته است آثاری با سبک واقع گرایی اجتماعی خلق نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1857292 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!