تخمین بهترین زمان کاشت چغندرقند با استفاده از پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف استان کرمانشاه

چکیده:
تعیین مناسب ترین زمان کاشت چغندرقند، یکی از مهمترین عوامل مدیریتی کشت این محصول است. محدودیت اصلی درکشت زود هنگام چغندرقند، خطر بروز یخبندان بعد از سبزشدن و در مرحله گیاهچه ای می باشد. این تحقیق برای تعیین زمان بهینه تاریخ کشت و به حداقل رساندن خسارت یخ زدگی اجرا شد. بدین ترتیب مدلی بر اساس آمار بلند مدت هواشناسی(1372 تا 1386) برای تاریخ کشت در سه منطقه اسلام آباد غرب، کنگاور وکرمانشاه (شامل شهرستان های صحنه، بیستون و ماهیدشت) تعیین گردید. بعد از اطمینان از نرمال بودن داده های بلند مدت دمای هوا و خاک (آزمون شاپیرو- ویلک) درهر منطقه، ابتدا با استفاده از تابع توزیع نرمال احتمال وقوع دماهایی که به گیاهچه های چغندرقند خسارت وارد می کند(کمتر از دو درجه سانتی گراد زیر صفر) طی ماه های اسفند تا اردیبهشت تعیین شد. سپس با توجه به دمای پایه جوانه زنی چغندرقند و واحدهای گرمایی مورد نیاز از کاشت تا سبز شدن با در نظر گرفتن آمار بلند مدت دما در عمق پنج سانتی متری خاک در هر منطقه، زمان های محتمل کشت و زمان سبز شدن پیش بینی گردید. با تلفیق دو عامل احتمال کمتر از 20 درصد وقوع یخ زدگی در دو درجه سانتی گراد زیر صفر و زمان های فرضی کشت و پیش بینی زمان سبز شدن، یک مدل زمان کشت برای هر منطقه تهیه شد. نتایج نشان داد که میانگین واحدهای گرمایی مورد نیاز از کاشت تا سبز شدن چغندرقند برای همه مناطق 173 درجه روز رشد بود. براساس مدل تهیه شده مشخص گردید زودترین تاریخ کشت قابل توصیه که کمترین خطر خسارت یخ زدگی(کمتر از 20 درصد) برای گیاهچه چغندرقند را داشته باشد، درکرمانشاه، اسلام آباد غرب و کنگاور به ترتیب در محدوده 27 اسفند، دوم و بیستم فروردین ماه بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p1857892 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.