طراحی، ساخت و ارزیابی نمونه ی اولیه ی سامانه ی لیزری شبیه ساز Computed Tomography (CT) در پرتودرمانی

چکیده:
مقدمه
هدف اساسی استفاده از شبیه ساز Computed tomography، همانندسازی نحوه ی وضعیت دهی بیمار در هنگام تصویربرداری و درمان می باشد. خطا در علامت گذاری، می تواند باعث ایجاد خطا در وضعیت دهی بیمار و ایجاد خطاهای بزرگ تر در تعیین محل تومور و طراحی درمان گردد. هدف از اجرای این مطالعه، طراحی و ساخت سامانه ی لیزری بود تا با استفاده از آن، میزان این خطاها به میزان زیادی کاهش یابد.
روش ها
سامانه ی لیزری از سه بازوی مجزا تشکیل شده بود که هر کدام دارای یک لیزر ثابت و یک لیزر متحرک بودند. در بخش فوقانی هر بازو یک لیزر خطی ثابت با خط عمودی قرار داشت. در بخش دیگر بازو نیز لیزر خطی متحرک با خط افقی قرار داشت. این لیزر، بر روی یک ساختار مکانیکی ریلی داخل بازو به حرکت در می آمد. جابه جایی و موقعیت لیزر متحرک با استفاده از سیستم الکترونیکی کنترل شد. سیستم الکترونیکی نیز از نرم افزار بر پایه ی ویندوز فرمان می گرفت.
یافته ها
در آزمایش انجام شده برای ارزیابی کارکرد، میزان صحت جابه جایی لیزرهای متحرک، 7/98 درصد و میزان دقت جابه جایی برای آن ها، 12/0 میلی متر به دست آمد.
نتیجه گیری
در مطالعه ی حاضر، با استفاده از امکانات موجود، طراحی، ساخت و ارزیابی نمونه ی اولیه ی سامانه ی لیزری شبیه ساز CT محقق گردید. با توجه به بررسی های انجام شده، صحت تعیین نقطه ی ایزوسنتر در این سامانه 5/0 میلی متر می باشد که این مقدار، با توجه به استانداردهای موجود و نمونه های دیگر و کاربرد دستگاه، مقدار قابل قبولی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
637 -643
لینک کوتاه:
magiran.com/p1858821 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.