ارتباط بین ترکیبات بیوشیمیایی رژیم غذایی مادر در شیردهی و بروز آلرژی غذایی در نوزادان؛ یک مطالعه مروری

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
تغذیه انحصاری با شیر مادر یک روش مطلوب در تامین رشد و نیاز تغذیه ای شیرخوار می باشد و ایمنی کودک را در برابرمیکروارگانیسم های بیماری زا افزایش می دهد. اما الگوی غذایی مادر، نوع و ترکیب بیوشیمیایی مواد مغذی در شیر مادر به ویژه چربی ها و پروتئین ها می تواند از عوامل ایجاد آلرژی در شیرخواران باشند. با توجه به افزایش شیوع و شدت آلرژی غذایی نوزادی و آسم در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و ارتباط تغذیه مادر به ویژه در دوران بارداری و شیردهی با آلرژی غذایی در نوزادان، این مطالعه مروری بر ارتباط رژیم غذایی مادر و ترکیبات بیوشیمیای آن در دوران شیردهی با بروز آلرژی های نوزادی می باشد. مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مروری بود که در آن مقالات مجلات علمی به زبان فارسی و انگلیسی تا سال 2017 مورد بررسی قرار گرفتند. با محدود کردن جستجو در infant برای مقالات انگلیسی و کلیدواژه های تغذیه، رژیم غذایی، آلرژی غذایی، بارداری و شیردهی برای مقالات فارسی از تعداد 58 مقاله بدست امده، تعداد 29 مقاله استخراج شد. داده های حاصل بر مبنای نوع مطالعه ،گروه هدف مورد بررسی، طول دوره مطالعه ورژیم غذایی مادر در دوره شیر دهی و ابتلا و شدت حساسیت و عوامل احتمالی آن به دست آمد. نتایج بررسی نشان دادند با افزایش روغن های گیاهی و چربی های غیر اشباع امگا-3 و امگا-6 در رژیم غذایی مادر، میزان این نوع چربی ها در شیر نیز افزایش پیدا می کند. میزان و نوع چربی رژیم غذایی در ذخایر چربی مادران وترکیب بیوشیمیایی چربی شیر مادر تاثیر دارد که می تواند برمیزان آلرژی شیرخواران نیز اثر بگذارد. عدم مصرف غذاهای آلرژی زا در دوران بارداری می تواند پیشرفت حساسیت آلرژی غذایی را در نوزادان کاهش دهد. بنابراین حذف کامل آلرژن ها از رژیم غذایی مادران شیرده، تغذیه انحصاری با شیر مادر، مصرف محتاطانه غذاهای جدید به کودک، فراهم کردن داروهایی برای درمان عکس العمل ناشی از آلرژی غذایی، توصیه بر رعایت بهداشت و همچنین چک کردن دقیق برچسب های مواد غذایی از عوامل پیشگیری بروز آلرژی های غذایی در نوزادان می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
122 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859153 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!