ریخت شناسی، زیست شناسی و تغییرات جمعیت شب پره ی برگ خوار دو نواری (Streblote siva (Lepidoptera: Lasiocampidae در شهر بوشهر

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
شب پره ی برگ خوار دو نواری Streblote siva(Lefebvre)، در حال حاضر یکی از آفات مهم درختان کنوکارپوس، کنار و آکاسیا در استان های جنوب ایران است. به منظور مطالعه ی زیست شناسی صحرایی و تغییرات جمعیت آفت، بر اساس الگوی طبقه بندی شده ی تصادفی، برنامه ی نمونه برداری روی کنوکارپوس در شهر بوشهر در سال 1393-94 تدوین گردید. اندازه و وزن متوسط تخم این شب پره به ترتیب 01/0 ± 38/1 میلی متر و 03/0 ± 86/2 میلی گرم محاسبه شد. تخم ریزی به صورت دسته های 8 تا 20 عددی بود. لاروهای سنین اول تا سوم به صورت دسته جمعی و لارو سنین بعدی به صورت انفرادی تغذیه کردند. شب‏پره‏ی برگ‏خوار دو نواری نیمه ی دوم بهار و تمام تابستان های گرم منطقه ی بوشهر را به صورت شفیره و درون پیله های ابریشمی نازک و محکم روی شاخه ها و تنه ی درختان میزبان تابستان گذرانی کردند. اولین حشرات کامل در نسل اول پاییزه در اوایل مهرماه روی درختان میزبان مشاهده شد. اوج جمعیت لاروها در اواخر مهرماه رخ داد. تخم‏ریزی حشرات در نسل دوم پاییزه در نیمه اول آبان ماه اتفاق افتاد و اوج لاروهای سنین مختلف در اواخر آبان ماه مشاهده شد و زمستان گذرانی شفیره های این نسل در اواخر دی ماه شروع شد. حشرات کامل نسل بهاره از نیمه‏ی دوم اسفندماه به تدریج ظاهر شده و در دهه اول فروردین به اوج رسیدند. این حشره در مکان های با زمستان های ملایم دارای دو نسل پاییزه و یک نسل بهاره و در مکان های با زمستان های سرد دارای یک نسل پاییزه و یک نسل بهاره بود. نتایج این تحقیق می تواند اطلاعات اولیه لازم جهت مدیریت S. siva را فراهم نماید
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859410 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!