بررسی نظریه ها و راهکارهای برقراری امنیت در جهان سوم

چکیده:
این پژوهش، مطالعه زمینه ها، بافت و ضرورت طرح نظریه های امنیت در جهان سوم و نقد مبانی و رویکرد این نظریه ها نسبت به امنیت براساس نگاه اسلامی و زیست بوم جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته ایم. در کشورهای توسعه یافته، امنیت بیشتر خارجی تعریف می شود یعنی مربوط به محیط و بازیگران خارجی است. در حالی که امنیت در جهان سوم عمدتا داخلی می باشد و آن مجموعه ای هم خارجی، بیش تر متاثر از موضوعات امنیتی داخلی بوده است.
نظریه های امنیت در جهان سوم هرچند سعی دارند با دوری از نظریه های جریان اصلی (واقع گرایی و لیبرالیسم) مولفه های اصلی تشکیل دهنده معضل امنیت در جهان سوم را تبیین کنند، اما مبانی فرانظری آن در ادامه نظریه های خردگرا و نگاهی غرب محورانه به مسائل جهان سوم قرار دارد. در این مطالعه در ابتدا به بررسی پارادایم امنیت ملی بر اساس خواستگاه فلسفی آن، هویت معنایی و اجرایی آن از نگاه کشورهای جهان اول پرداخته خواهد شد؛ که با این مقدمه می خواهیم به این موضوع بپردازیم که پارادایم امنیت ملی در کشورهای جهان سوم چه محتوا و ساختاری دارد؟ آیا اساسا چیزی به اسم امنیت ملی برای کشورهای جهان سوم مطرح است؟ آیا امنیت ملی نزد کشورهای جهان سوم همانی است که در نزد کشورهای جهان اولی مطرح است؟ در نهایت سعی بر آن است تا شناخت درست و منطقی از مساله امنیت در جهان سوم به دست آوریم.
زبان:
فارسی
صفحات:
363 -384
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859420 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!