بررسی عملکرد رس و نانورس در کاغذهای بهداشتی ازنظر ویژگی های ضدباکتریایی، فیزیکی و مکانیکی

چکیده:
: عفونت های مجاری ادراری از شایع ترین بیماری های عفونی هستند. عفونت های دستگاه ادراری توسط گروهی از میکروارگانیسم های بیماری زا نظیر باکتری های اشرشیاکولای، استافیلوکوکوس و ساپروفیتیکوس در دستگاه ادراری ایجاد میشود. زمانی که باکتری ها از طریق مجرای ادرار وارد این سیستم شده و در مثانه تکثیر می شوند این عفونت بروز میکند. سالانه افراد زیادی برای درمان به درمانگاه ها و بیمارستان ها مراجعه میکنند و هزینه های زیادی صرف درمان این عفونتها میشود. پیشگیری از بروز این قبیل بیماری ها میتواند از پرداخت هزینه های بالا درمان آنها جلوگیری نماید. استفاده از کاغذهای بهداشتی نظیر دستمال توالت و نواربهداشتی با خواص ضدمیکروب میتوانند با حذف پیوسته میکروبها و ایجاد محیطی عاری از میکروب روشی مناسب برای پیشگیری از بروز این بیماری ها باشد. رس بهعنوان یک ماده طبیعی با سابقه کاربرد در درمان بیماری ها میتواند گزینهای مناسب برای این منظور باشد.
از آنجا که انتظار میرود رس بواسطه بار منفی خود سبب ایجاد خواص ضدمیکروبی میشود، در این پژوهش، علاوه بر رس، نانورس نیز بهعنوان یک عامل ضدمیکروب در ساختار کاغذ مورد استفاده قرار گرفت. این مواد به صورت یک لایه پوششی در غلظتهای 1، 3 و 4 % وزنی همراه با نشاسته کاتیونی بهعنوان عامل کمک نگهدارنده مورد استفاده قرار گرفتند. خواص ضدمیکروبی روی دو باکتری اشرشیاکولای و باسیلوس سوبتیلیس بررسی شد. خصوصیات فیزیکی، مقاومتی و همچنین ویژگی نوری (ماتی) کاغذهای تهیه شده نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج نشان دادند که حضور رس و نانورس سبب بروز ممانعت در رشد هردو باکتری گرم منفی اشرشیاکولای و گرم مثبت باسیلوس سوبتیلیس شدند. در بررسی اثر ضدباکتری مشاهده شد که عملکرد نانورس در مقایسه با رس بهتر بود و با افزایش درصد مصرف این مواد خصوصیت ضدباکتری آنها خصوصا در نانورس بیشتر شد. همچنین مشاهده شد که حضور رس و نانورس میزان جذب آب کاغذهای اصلاح شده را افزایش داد و همچنین سبب افزایش مقاومت به نفوذ هوا در کاغذها شد. در بررسی خصوصیات مقاومتی نیز مشاهده شد که حضور رس و نانورس سبب بهبود شاخص مقاومت به ترکیدگی شدند درحالیکه شاخص مقاومت به پارگی تغییر قابل توجه ای نداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859532 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!