بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ و غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آنغوزه از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان است. صمغ استخراج شده از این گیاه در صنعت [1] و داروسازی کاربردهای فراوانی دارد. این گیاه رشد اولیه کندی دارد که استقرار آنرا با مشکل مواجه کرده است. هورمون پرایمینگ یکی از تکنیک های بهبود بذر است که می تواند منجر به بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه و در نتیجه استقرار آن شود. به منظور بررسی اثر تیمارهای هورمون پرایمینگ آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورها شامل نوع هورمون (جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید) ، مدت زمان (6، 12 و 24 ساعت) و غلظت (500، 1000 و 1500 پی پی ام) بودند. نتایج نشان دادند که تیمار با جیبرلیک اسید 500 پی پی ام به مدت 12 ساعت و سالیسیلیک اسید 500 پی پی ام به مدت 6 ساعت بر خصوصیات جوانه زنی گیاه موثرتر بود. همچنین به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر این گیاه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار به اجرا درآمد. مشخص شد که غلظت های پایین این هورمون اثرات افزاینده و غلظت های بالای آن اثرات کاهنده بر خصوصیات جوانه زنی آنغوزه دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1860098 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!