الگوریتم شاخه و کران برای مسئله برون بری- مکان یابی (ایستا و پویای استوار) در لجستیک اضطراری

چکیده:
فرآیند تخلیه از کلیدی ترین فعالیت های همزمان با بحران هنگام رخداد فجایع است. در پژوهش های مدیریت بحران، فرض بر وجود مکان های اسکان اضطراری از پیش تعیین شده ای است که تخلیه افراد از نواحی بحران زده به سوی آن ها انجام می شود. ما در این مقاله در پی یافتن یک پایگاه اسکان از میان مجموعه پایگاه های پیش بینی شده هستیم که جریان تخلیه افراد از ناحیه بحران را بیشینه می کند و بنابراین امکان تصمیم گیری درباره مکان های امن را همزمان با وقوع بحران برای تصمیم گیرندگان فراهم می کند. این مسئله را به صورت دو مدل غیرخطی در حالت ایستا و پویا، و با رویکرد شبکه جریان مدل سازی می کنیم. علاوه بر این یک مدل استوار پویا برای مسئله تخلیه-مکان یابی توسعه داده ایم تا عدم قطعیت مربوط به ظرفیت مسیرها در هنگام رخداد بحران را نیز در نظر بگیریم. در این مقاله، برای نخستین بار متغیر تصمیم مکان یابی را در مدل بیشینه جریان وارد کرده ایم. سپس با استفاده از ساختار مدل ها دو کران بالا و دو الگوریتم بهینه برای حل آنها توسعه می دهیم. الگوریتم های بهینه را بر پایه ی ترکیب روش های موجود برای بیشینه سازی جریان شبکه با روش شاخه و کران توسعه داده ایم. عملکرد کران های بالا را با حل مسئله های تصادفی هم از نظر زمان حل و هم فاصله با حل بهینه می سنجیم. زمان اجرای الگوریتم های دقیق را نیز بر روی همین مسئله های تصادفی می آزماییم و نتیجه مقایسه را گزارش می نماییم. در پایان نیز، الگوریتم های پیشنهادی را برای داده های واقعی یک شبکه شهری به کار گرفته و نتایج آن را گزارش کرده ایم.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1860298 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!