سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال های 93 تا 95

چکیده:
ارزیابی علمی از عملکرد واحدهای پژوهشی وآموزشی به تصمیم سازان وتصمیم گیران کمک می کند که در جهت بهینه سازی فعالیت های یادشده گام بردارند. بر این اساس ارزیابی فعالیت های پژوهشی وآموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین بین سال های 93 تا 95 با هدف سنجش میزان کارایی و برنامه ریزی برای بهبود فرایند امور، صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده ها که رویکردی ناپارامتریک و مبتنی بر محاسبات ریاضی است، انجام شد. جامعه آماری تحقیق 8 معاونت پژوهشی مستقر در دانشکده ها و32 گروه آموزشی در سطح دانشگاه است. با عنایت به ماهیت تحقیق و ضرورت دسترسی به کل داده ها برای ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی و گروه های آموزشی، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حوزه فعالیت های پژوهشی، دانشکده اطلاعات وآگاهی در هر دوسال تحصیلی 93-94 و94-95 جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال تحصیلی 93-94 دانشکده انتظامی ودر سال تحصیلی 94-95 دانشکده دافوس حائز رتبه دوم گردیدند. این در حالی است که در هر دو سال ارزیابی، دانشکده علوم وفنون مرز جایگاه هفتم ومرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی جایگاه هشتم را به خود اختصاص دادند. در بررسی کارایی گروه های آموزشی نیز، گروه معارف اسلامی در هر دوسال تحصیلی 93-94 و94-95 جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. همچنین در بین گروه های آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 93-94 گروه اطلاعات ودر سال تحصیلی 94-95 گروه مدیریت منابع حائز رتبه دوم گردیدند. در انتهای جدول میزان کارایی گروه های آموزشی نیز در سال تحصیلی 93-94 گروه هوایی از جایگاه 31 وگروه جغرافیا از جایگاه 32 ودر سال تحصیلی 94-95 گروه هنر از جایگاه 31 وگروه هوایی از جایگاه 32 برخوردار گردیدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1860539 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!