ویژگی های بیماران بستری ناشی از انواع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در شهرستان فسا در سال های 1393-1395

چکیده:
زمینه و هدف
مسمومیت ها یکی از علل مهم مرگ و میر در اغلب کشورها می باشند به طوری که مسمومیت های حاد یکی از مشکلات تهدید کننده سلامت در سرتاسر جهان محسوب می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی های بیماران بستری ناشی از انواع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در شهرستان فسا طی سال های 1393 لغایت 1395 انجام پذیرفت.
روش بررسی
مطالعه توصیفی- مقطعی برروی 275 بیمار مسموم مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ولی عصر شهر فسا طی دو سال و نیم انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه ویژگی های بیماران شامل سن، جنس، محل و روز مسمومیت، مسمومیت عمدی یا غیر عمدی، اعتیاد به مواد، سابقه قبلی اقدام به خودکشی، تاریخچه مصرف داروها، میانگین مدت زمان بستری و پیش آگهی بیماران از پرونده های بیماران جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
اغلب بیماران مرد(28/63 درصد)، مجرد (60/53 درصد)، بیکار (80/65 درصد) و در رده سنی 59-36 سال قرار داشتند. 40/80 درصد مسمومیت ها غیرعمدی بود که داروهای آنالجزیک و نارکوتیک ها (44 درصد) بیشترین ماده مسمومیت زا را تشکیل دادند. اکثر مسمومیت ها در منزل (90 درصد) و مناطق شهری (40/60 درصد) بود. 90/63 درصد افراد مسموم در کمتر از یک ساعت به مراکز درمانی مراجعه نموده و 60/75 درصد با بهبودی کامل مرخص گردیده بودند و گزارشی از بستری در آی سی یو و مرگ مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
براساس یافته های مطالعه حاضر، آسیب پذیرترین گروه در معرض خطر مسمومیت را مردان، افراد مجرد و بیکار در رده سنی 59-36 سال به علت مسمومیت با داروها تشکیل می دادند. بنابراین لازم است در رابطه با عدم تجویز بدون نسخه داروها و نحوه مصرف آنها آموزش های همگانی خصوصا در افراد میانسال انجام پذیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1861685 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.