قابلیت های اکولوژیکی و ارائه برنامه راهبردی توسعه گردشگری تالاب آذینی بر اساس مدل SWOT

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه صنعت گردشگری یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع پویای جهان است که جزء پردرآمدترین بخش های اقتصادی جهان به شمار می رود. بنابراین شناسایی و ارزیابی مناطق دارای پتانسیل گردشگری و بهره گیری هر چه بیشتر از مزایا و فواید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن باعث توسعه روزافزون منطقه می شود. تالاب بین المللی آذینی واقع در شهرستان سیریک در استان هرمزگان از اکوسیستم های ثبت شده جهانی است؛ که به عنوان یک تالاب گرمسیری دارای مجموعه ای از جنگل های مانگرو با دو گونه غالب حرا (marina Avicennia) و چندل (mucronata Rhizophora) است؛ و به دلیل داشتن موقعیت خاص جغرافیایی و مناظر زیبا، زیستگاه غنی برای پرندگان و جانوران، از جاذبه های اکوتوریستی خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارزیابی قابلیت های اکولوژیکی تالاب آذینی و برنامه ریزی راهبردی و مدیریت مناسب این تالاب در سال 1393 در راستای توسعه پایدار با استفاده از روش تحلیلی SWOT است. در این پژوهش نقاط ضعف و قوت موجود در منطقه و نیز فرصت ها و تهدیداتی که تالاب با آن مواجه است و یا در آینده با آن مواجه خواهد شد شناسایی و جهت ارائه راهبرد مدیریتی مناسب بکار گرفته شد. سپس از طریق رتبه بندی - وزن گذاری و تجزیه وتحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه گردشگری منطقه با استفاده از ماتریس SWOT راهبردهای مناسب تدوین گردید. در این تحقیق ماتریس IFE با امتیاز 48/2 بیانگر این بود که نقاط ضعف از نقاط قوت موجود بیشتر بوده و ماتریس EFE با کسب امتیاز 40/2 بیانگر وجود تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصت ها می باشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که بر اساس مدل SWOT راهبردهای تدافعی (WT) به عنوان بهترین راهبردها برای منطقه موردمطالعه می باشند. درنهایت با توجه به دارا بودن طیف گسترده زیستگاهی و توانمندی ها و قابلیت های گردشگری، این منطقه می تواند ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های گردشگری در جنوب کشور را داشته باشد. همچنین برای نیل به تحقق اهداف و توسعه گردشگری تالاب آذینی، تلاش برای جذب همکاری همه جانبه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط با این صنعت پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1863400 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!