بررسی و تحلیل استعاره های شناختی نهج البلاغه در حوزه دنیا و آخرت

چکیده:
استعاره شناختی از شیوه های زبانی برای بیان مفهومی خاص به واسطه مفاهیم دیگر است. غالبا مفاهیم انتزاعی ازجمله مواردی هستند که برای شناخت و معرفی مفهوم خاصی، نیاز به تشبی هات، کنایه ها، استعاره و مجاز هست تا با به کار گیری مفاهیم عینی، معنای موردنظر به ذهن نزدیک تر و فهم آن ملموس تر شود. با واکاوی استعاره های مفهومی مربوط به دنیا و آخرت می توان بدین نتیجه رسید که مفاهیم عقلی مانند زندگی دنیوی، آخرت، مرگ، اعمال نیک، انسان و کار بد از طریق نگاشت آنها با حوزه های ملموسی چون گذرگاه، مقصد نهایی، کوچ، توشه، مسافر، موانع سفر مفهوم سازی شده اند. نهج البلاغه به عنوان مهم ترین منبع سخنان امیرمومنان× سرشار از استعاره های شناختی است. این نوشتار بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی استعاره های شناختی سخنان امیرمومنان× درباره دنیا و آخرت بپردازد و حوزه های مفهومی سفر را برای سخن گفتن درباره دنیا و آخرت به عنوان مفهوم مقصد مورد تحلیل قرار دهد. امام علی× با استفاده از مفاهیم مربوط به حوزه مفهومی سفر، با استفاده از استعاره به معرفی دنیا و آخرت پرداخته و انسان را از فریفته شدن به دنیا برحذر داشته و به روی آوردن به آخرت ترغیب نموده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1864749 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.