ردیابی ویروس موزاییک زرد کدو از کدوییان استان گیلان و شهرستان ارومیه

چکیده:
ویروس موزائیک زرد کدو (Zucchini yellow mosaic virus، ZYMV)و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Tomato spotted wilt virus، TSWV) از ویروس های آلوده کننده کدوییان می باشند. به منظور ردیابی ZYMV و TSWV طی سال زراعی 93، تعداد 457 نمونه ی برگی کدو، خیار، خربزه، هندوانه و طالبی مشکوک به آلودگی به این ویروس ها از مزارع کدوییان در استان گیلان و شهرستان ارومیه جمع آوری و با استفاده از آزمون الیزای مستقیم بررسی شدند. هیچکدام از نمونه ها آلودگی به TSWV را نشان ندادند. ZYMV نیز فقط در 39 نمونه ی کدو شناسایی شد. نمونه های کدوی آلوده بهZYMV به گیاهان محک مایه زنی شدند. جهت ردیابی مولکولی، از آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی مربوط به ناحیه پروتئین پوششی ZYMV انجام و قطعه ای به اندازه 458 جفت باز تکثیر و تبارزایی 3 جدایه از روی کدو نشان داد که این جدایه ها در گروه A که شامل جدایه های اروپایی و ایرانی است قرار می گیرند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -203
لینک کوتاه:
magiran.com/p1864867 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.