انتخاب نازل مناسب به منظور پاشش ستوکسیدیم در دو سرعت باد برای کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis ssp. ludoviciana)

نویسنده:
چکیده:
برای کاربرد ایمن و بهینه ی علف کش ها لازم است که بادبردگی به بیرون از منطقه ی سمپاشی2 و هدرروی آن در درون منطقه سمپاشی3 به حداقل رسانده شود. در این ارتباط، یک تصمیم مدیریتی بحرانی می تواند انتخاب نازل مناسب برای پاشش علف کش در شرایط بادی مختلف باشد. در یک آزمایش دز-پاسخ، شش مقدار از ستوکسیدیم با استفاده از چهارده نوع نازل 11002 در دو سرعت وزش باد 5/0 و 5/9 متر در ثانیه بر روی یولاف وحشی زمستانه در مرحله پنج برگی پاشیده شد. نازل بادبزنی استاندارد دوقلو و نازل بادبزنی دوقلوی القاکننده هوا 3070 به ترتیب در سرعت وزش باد 5/0 و 5/9 متر در ثانیه به عنوان مناسب ترین نازل برای پاشش ستوکسیدیم با یک حجم حامل استاندارد 210 لیتر در هکتار علیه یولاف وحشی زمستانه تعیین شدند. در سرعت وزش باد 5/0 متر در ثانیه، با افزایش اندازه قطرات ایجاد شده به وسیله نازل ها (کیفیت قطرک سازی)، مقدار ستوکسیدیم مورد نیاز برای کاهش 50 درصدی در وزن خشک یولاف وحشی زمستانه افزایش یافت که نشان دهنده آن است که کارایی علف کش کاهش یافت. در سرعت وزش باد 5/9 متر، با افزایش اندازه قطرات ایجاد شده به وسیله نازل ها از بسیار ریز تا درشت مقدار ستوکسیدیم مورد نیاز برای کاهش 50 درصدی در وزن خشک یولاف وحشی زمستانه کاهش یافت که نشان دهنده آن است که کارایی علف کش افزایش یافت
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -306
لینک کوتاه:
magiran.com/p1864960 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.