شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ساختارهای اساسی متفاوت در جوامع، نظام های حقوقی و در نتیجه اشکال قانون سازی متفاوتی را به همراه می آورند. در همین راستا، با وجود برخی مبانی مشترک میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در زمینه ی خلق قانون، عوامل متنوعی نظیر ویژگی تابعان حقوقی و ماهیت روابط آنان و نیز ساختار نامتمرکز و ناهمگن حقوق بین الملل سبب گردیده تا قانون سازی در حقوق بین الملل دارای مختصات و پیچیدگی متفاوتی نسبت به حقوق داخلی باشد. در حالی که اغلب در سیستم های حقوقی داخلی، قانون سازی در کنار سایر منابع حقوقی عمدتا ناظر است به قانون گذاری، در حقوق بین الملل اغلب مفهوم قانون سازی کارکرد خلق قانون را به دوش می کشد. مفهوم عام قانون سازی در این نظام به هرگونه اقدام اعضای جامعه ی بین المللی در جهت خلق حقوق اطلاق می شود. همچنین امروزه تحولات و چالش های فرایند قانون سازی بین المللی شایسته ی توجه است. به علاوه، ملاحظه ی منابع آن از زاویه ی خلق قواعد حقوقی به درک و شناخت بهتری از این مفهوم در پهنه ی حقوق بین الملل می انجامد.
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -192
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865042 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.