ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی

چکیده:
مقدمه
عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین عفونتهای باکتریایی میباشد که به عنوان دومین عامل عفونت شناخته میشود. عامل این عفونت در اغلب موارد باکتری ها به خصوص باکتری های گرم منفی مانند اشرشیا کلی می باشد که در تمام گروه های سنی و در هر دو جنس دیده می شود، اساس درمان مناسب در عفونتهای ادراری انتخاب یک آنتی بیوتیک مناسب با کارایی و اثر بخشی بالا است. امروزه مسئله مقاومت آنتی بیوتیکی در میان باکتری های پاتوژن به یک مشکل جدی تبدیل شده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر ضد باکتری عصاره الکلی برگ کاج برروی باکتری اشریشیاکلی انجام گرفته است.
روش بررسی
در این مطاله تجربی عصاره الکلی برگ کاج تهیه گردیدو همچنین باکتری اشریشا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس از نمونه بیماران جدا شده و سپس فعالیت ضد باکتریایی عصاره برگ کاج با روش رقت لوله ای جهت تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد ( MIC ) و حداقل غلظت باکتری کشی MBC) ) به طور جداگانه استفاده گردید.
نتایج
نتایج حاصل از آزمایشات MIC و MBC هم مشخص کرد که میزان مهار رشد باکتری های اشیرشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس توسط عصاره با میزان عصاره موجود در رقتها رابطه مستقیم دارد و با افزایش میزان عصاره در هر رقت از تعداد کلنی های باکتری بعد از کشت کاسته شده و در رقتی که نشان دهنده MBC عصاره در مورد هریک از جدایه ها بود، هیچ یک از آنها اصلا رشد نکرد.
بحث و
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که عصاره برگ کاج دارای خاصیت ضد باکتریایی بوده و میتوان بعنوان یک منبع ارزان و دردسترس و جایگزین داروهای شیمیایی برای درمان برخی از عفونتهای باکتریایی مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
303 -309
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865678 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.