مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان

چکیده:
مطالعه عوامل موثر در تنظیم و تعدیل تعادل سیتوکینی در جهت مهار رشد و گسترش سلول های سرطان پستان در زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.در این مطالعه اثر Allium cepa بر بازدارندگی رشد سلولهای سرطان پستان در موش ماده BALB/c که توسط القا رده سلولی 4T1 مبتلا گردیده اند مورد بررسی قرار گرفت
مواد و روش ها
در تحقیق حاضر از موشهای BALB/c ماده مبتلا به سرطان پستان بوسیله تزریق و القا رده سلولی موشی (4T1) استفاده شد. در هرگروه سالم، بیمار بدون درمان و گروه تجربی که همراه با القا، پیاز را با جیره غذایی دریافت می کردند به طور تصادفی 8 راس موش قرار گرفت. بصورت روزانه ریشه پیاز قرمز (Allium cepa) پس از شستشو کامل آبگیری گردید و به هر سر موش در گروه تجربی ml/100gBW/day 1/0 عصاره پیاز به صورت یک نوبت در روز خورانده شد.7 هفته پس از القا رده سلولی 4T1 ، موشها تحت بیهوشی عمیق قرار می گیرند. در طی این 7 هفته به طور یک روز در میان موش ها توزین گردیدند و به دنبال پیدایش تومور تا پایان هفته هفتم حجم تومور توسط کولیس اندازه گیری شد. وزن تومور بعد از خروج از بدن توزین گردید . طحال نیز خارج شده و در محیط کشت 1640-‪ RPMI‬ حاوی 10%، FBS قرار داده شد و جهت اندازه گیری مقادیر IFN-γ و IL-4 آزمایش ELISA صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 صورت گرفت برای ارزیابی اختلاف بین گروه ها از تحلیل واریانس یک طرفه و درصورت معنادار بودن آن جهت تعیین اختلافات بین گروهی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865684 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.