مقایسه اثربخشی مداخلات بازی های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش آموزان کم بینا

چکیده:
: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخلات بازی های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش آموزان کم بینا انجام شد.
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح سه گروهی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان کم بینا 9 الی 12 سال مدارس همگانی و استثنائی شهر کرمانشاه تشکیل داد که از میان آن ها، 30 نفر به طور هدفمند با تیزی دید بین 05/0 الی 4/0 دیوپتر برای مطالعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفری قرار گرفتند. گروه های مورد مطالعه به مدت 8 هفته، هفته ای 2 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه تمرین کردند. برای اندازه گیری قابلیت ادراک فضایی، از آزمون های پرتاب توپ به هدف و تعداد دریبل توپ در 15 ثانیه استفاده شد. عملیات آماری با استفاده از آزمون t همبسته، تحلیل واریانس یک سویه و آزمون LSD انجام شد.
نتایج نشان دادند که در آزمون پرتاب توپ، هر سه روش بازی موجب پیشرفت معنادار شدند؛ اما تفاوت در بین گروه ها ازلحاظ آماری معنادار نبود. در آزمون دریبل، تنها بازی های ترکیبی موجب توسعه ادراک فضایی شد. به علاوه، مقایسه های بین گروهی بر برتری معنادار این روش نسبت به روش ذهنی و بدنی دلالت داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1866619 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.