بررسی اثر خشک شدن دریاچه ارومیه بر تغییرات جوامع گیاهی

پیام:
چکیده:
اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه با مساحتی حدود 353150 هکتار در استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی قرار گرفنه است. در پژوهش حاضر پوشش گیاهی اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه بر اساس روش براون- بلانکه مطالعه شد. برداشت های جامعه شناسی گیاهی از زیستگاه های شور با استفاده از نرم افزار آنافیتو (Anaphyto) با روش های تحلیل ارتباط های عاملی (AFC) و طبقه بندی سلسله مراتب بالا رونده (CAH) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طی آن 16 جامعه گیاهی تشخیص داده شد. در مطالعه حاضر مشخص گردید که از سال 1374 تا سال 1394 در طی 21 سال 3/67 درصد از تعداد جامعه های گیاهی خشک گردیده و جامعه های گیاهی دیگر جایگزین آنها شده اند و 7/32 درصد از آنها قدرت زنده مانی خود را حفظ نموده اند. بررسی درصد پوشش تاجی جامعه های گیاهی نشان می دهد که پوشش تاجی حداقل 4/10 درصد در جامعه Halanthietum rarifolii و حداکثر 3/73 درصد در جامعه Iridetum musulmanicae نسبت به قبل کاهش یافته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867447 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.