بررسی ویژگی های دموگرافیکی و بالینی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل حد فاصل سال های 1382-1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
عوارض عفونی ناشی از تزریق عضلانی در ناحیه گلوتئال همچنان بطور چشمگیری دیده می شود و از این میان آبسه محل تزریق با توجه به ضرورت احتمالی درمان جراحی از اهمیت برخوردار است. فاکتورهای مختلفی در ایجاد آبسه در محل تزریق ناحیه گلوتئال وجود دارد که هدف از انجام این مطالعه بررسی و شناخت عامل های خطر بروز آبسه های محل تزریق جهت پیشگیری از بروز آن می باشد.
مواد و روش ها
این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های دموگرافیکی و بالینی کلینیکی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال انجام گرفت. 125 بیمار که بین سال های 82-1396 در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل به دلیل آبسه گلوتئال در محل تزریق قبلی تحت انسزیون و درناژ آبسه قرار گرفته بودند، وارد مطالعه قرار شدند. داده ها شامل ویژگی های دموگرافیکی بیماران، نوع داروی تزریقی، کشت آبسه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 آنالیز آماری شد. متغیرهای پیوسته به صورت میانگین و انحراف معیار و متغیرهای گسسته به صورت درصد و فراوانی بیان شد.
یافته ها
از 125 مورد بیمار مورد مطالعه، 48 نفر (4/38%) مرد و 67 نفر (6/53%) زن بودند. 40 (32%) نفر از بیماران شاخص توده بدنی (BMI) کمتر یا مساوی 30 و 85 (68%) نفر نیز شاخص توده بدنی بالای 30 داشتند. از میان داروها، NSAIDS بیشترین داروی تزریق شده بود. مدت بستری بیماران پس از جراحی بین 1 تا 3 روز بوده و متوسط زمان بهبود زخم 15 روز و با انحراف معیار 3 روز بود.
نتیجه گیری
در این مطالعه جنس مونث و چاقی 2 عاملی بودند که بیشترین همراهی را با بروز آبسه های محل تزریق داشتند. توجه بیشتر در انجام تکنیک مناسب و انتخاب سایز سوزن تزریق متناسب با هر بیمار از عواملی است که می تواند باعث پیشگیری از بروز آبسه محل تزریق گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1868236 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.