مقایسه تطبیقی برنامه درسی دوره دکترای پرستاری در سه کشور ایران، ترکیه و اردن

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
آموزش و تربیت دانشجویان دکترای پرستاری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا از آن ها انتظار می رود به عنوان عواملی جهت پیشرفت علم پرستاری، مشاوران حرفه ای و محققان آینده پرستاری عمل نمایند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری ایران با دو کشور ترکیه و اردن می باشد.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی- تطبیقی حاضر در سال 1396 انجام شد. در این مطالعه نظام آموزش پرستاری ایران در مقطع دکتری با عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی دو کشور ترکیه و اردن مقایسه گردید. پس از جستجوی اینترنتی، داده های موردنیاز جمع آوری و با استفاده از الگوی بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه، تطبیق های موردنظر صورت گرفت.
یافته ها
زمان شروع آموزش دوره ی دکتری پرستاری کشور ترکیه، ایران و اردن به ترتیب در سال های 1972، 1995 و 2005 میلادی بود. از نظر مشخصات و ساختار دوره بین سه کشور شباهت های زیادی مشاهده گردید تنها تفاوت در کشور ترکیه، وجود گرایش های مختلف دکترای پرستاری و امکان ورود به دوره دکتری از کارشناسی بود. در هیچ کدام از این سه کشور به استفاده از فناوری های پیشرفته آموزشی و آموزش از راه دور اشاره ای نشده بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن نقش و وظایف فارغ التحصیلان دوره دکترای پرستاری و در نظر گرفتن نیازهای پیچیده و در حال تغییر جامعه، در اهداف، رسالت، محتوای برنامه درسی، نحوه ارائه و ارزشیابی این دوره، بازنگری هایی صورت گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1869826 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.