تحلیل زمانی آسایش اقلیمی شهرها با رویکرد کاهش مصرف انرژی: مطالعه موردی شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، یزد و بندرعباس

پیام:
چکیده:
با توجه به ضرورت و اهمیت طراحی معماری متناسب با اقلیم این مطالعه سعی دارد ضمن معرفی آسایش حرارتی و تدابیر انرژی، بهترین تدابیر انرژی را بر اساس ویژگی های اقلیمی برای شهرهای مورد مطالعه معرفی کند. در این تحقیق از روش تحلیل اطلاعات آماری اقلیمی شهرها بر مبنای استاندارد اشری 55-2004 برای مجموعه های مسکونی استفاده شده است. طبق نتایج، در بندرعباس، کاراترین و بهترین تدبیر غیرفعال از لحاظ زمانی، به ترتیب سایه اندازی و کسب گرمای داخلی است. در اصفهان و شیراز، اکتساب گرما از داخل بنا و سرمایش تبخیری به ترتیب بیشترین کارایی را دارند. در تهران و یزد، ابتدا سرمایش تبخیری و بعد اکتساب گرما از داخل بنا و در تبریز، اکتساب گرما از داخل بنا بیشترین زمان از سال می توانند بکار روند. کاربرد این تدابیر، نیاز به انرژی گرمایشی و سرمایشی فعال در این شهرها را به حداقل می رساند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870629 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.