اثرات نامتقارن شوک قیمت حامل های انرژی بر توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه کارگاه های صنعتی

پیام:
چکیده:
بخش صنعت یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و بزرگ ترین بخش مولد (درکنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می رود. مصرف بالای انرژی در تولید محصولات صنعتی پدیده ای است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با آن رو به رو هستند. به دلیل گستردگی مصرف حامل های انرژی، تغییر قیمت این حامل ها تاثیرات زیادی بر روی تمامی ابعاد و اجزاء اقتصاد خواهد داشت. صنعت نیز یکی از بخش های مهم اقتصادی است که تحت تاثیر تغییر قیمت حامل های انرژی قرار می گیرد. از آنجایی که عمده بخش صنعت در کشور ایران مربوط به کارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر می باشد، در مطالعه حاضر تاثیر نوسان قیمت حامل های انرژی بر تقاضای سرمایه و نیروی کار کارگاه های صنعتی طی سال های 1392-1374 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری توابع تقاضا برآورد شد و توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس استخراج گردیدند. طبق نتایج مقاله حاضر تاثیر افزایش و کاهش قیمت حامل های انرژی بر تقاضای نیروی کار و سرمایه کارگاه های صنعتی نامتقارن می باشد. همچنین تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تقاضای سرمایه بیشتر از تقاضای نیروی کار است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870631 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.