فون کنه های خانواده Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه رامجرد (استان فارس)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
کنه های خانواده Macrochelidae کنه هایی هستند شکارگرو دارای زندگی آزاد که در زیستگاه های مختلفی نظیر مواد آلی در حال پوسیدن از جمله فضولات حیوانات عمومیت دارند. تعداد زیادی از گونه های کنه های این خانواده از تخم ها و لاروهای کوچک دوبالان آفت تغذیه می کنند و روی حشرات بالغ به شکل مسافر (Phoresy) جابجا می شوند. طی سال های 1388- 1389 تحقیقاتی به منظور شناسایی فون کنه های این خانواده در منطقه رامجرد فارس صورت گرفت . کنه های این خانواده از روی مواد مختلف به وسیله قیف برلیز جداسازی و پس از شفاف سازی در لاکتوفنل در محیط هویر از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در مجموع 11 گونه متعلق به 2 جنس از این کنه ها جمع آوری و شناسایی شدند که در میان آنها 4 گونه برای اولین بار از استان فارس گزارش می شوند و شناسایی سه گونه نیز در دست بررسی است گونه های جدید برای فون کنه های فارس با ستاره مشخص شده اند. اسامی گونه های شناسایی شده به شرح زیر می باشد:1- Glyptholaspis confusa (Foa، 1900); 2- G. sp. 3- Macrocheles merdarius (Berlese، 1889); 4- M. subbadius (Berlese، 1904); 5-M. peniculatus* (Berlese، 1918); 6- M. muscaedomesticae* (Scopoli، 1772); 7- M. glaber* (Muller، 1860); 8- M. perglaber* (Filipponi & Pegazzano، 1962); 9- M. sp.1; 10- M. sp.2; 11- M. sp. 3.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870995 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!