شیمی و خاستگاه تورمالین در توده گرانیتوییدی سهیل پاکوه (شمال نایین، ایران مرکزی)

چکیده:
توده گرانیتوییدی سهیل پاکوه با سن الیگوسن در پهنه ارومیه– دختر دربردارنده واحد‏ های سنگی گرانودیوریت، دیوریت، گرانیت، به همراه دایک های مافیک، آپلیتی و رگه‏ های آهن و تورمالین است. برپایه ویژگی‏ های زمین شیمیایی، تورمالین‏ های توده گرانیتوییدی سهیل پاکوه ترکیب شورل مایل به دراویت دارند و از گروه آلکالی‏ ها هستند. در نمودار R3 در برابر R1+R2 و با تغییر ترکیب تورمالین از شورل به سوی دراویت، تهی شدگی از قلیایی افزایش می‏ یابد. در نمودارهای سه تایی Ca-Fe-Mg و Al-Fe-Mg، جایگاه پیدایش تورمالین‏ ها در محدوده کوارتز– تورمالین– متاپسامیت ها، متاپلیت های فقیر از Ca، متاپلیت ها و متاپسامیت های همزیست با فازی اشباع از آلومینیم جای می گیرد. منطقه‏ بندی شیمیایی نوسانی در بلورهای تورمالین با افزایش Mg، Na و Al در کناره های بلورها، تاثیر محلول‏ های گرمابی را نشان می دهد. فرایند جانشینی در ساختار تورمالین‏ های توده گرانیتوییدی سهیل پاکوه بیشتر با بردارهای جایگزینی (مانند:AlNa-1Mg-1،AlOMg-1(OH)-1 AlOR2+ -1(OH)-1، Al(NaR)-1FeAl-1،) همخوانی دارد. از آنجایی که میزان FeO/(FeO+MgO) در تورمالین‏ های توده گرانیتوییدی سهیل پاکوه برابر با 60/0 تا 79/0 است، پس چه بسا خاستگاه آنها را می‏ توان گذری از یک سیستم ماگمایی به یک محیط گرمابی دانست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1871239 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.