منشا تورمالین در میکاشیست های مجموعه دگرگونی گل گهر واقع در جنوب شرق زون سنندج- سیرجان (شهرستان بافت، استان کرمان)

چکیده:
در میکا شیست های کمپلکس دگرگونی گل گوهر واقع در جنوب شرق زون سنندج- سیرجان (استان کرمان)، بلور های تورمالینی دیده می شوند که مقدار کاتیون های Mg و Na در آن ها بالا است (Mg: 1.83 a.p.f.u و (Na:0.680 a.p.f.u. این تورمالین ها از نوع دراویت بوده، به سری آلکالن تعلق دارند و نیمرخ های ترکیبی از مرکز به سمت حاشیه، حاکی از منطقه بندی شیمیایی ضعیف در آنهاست. وجود ادخال های کوارتز در این تورمالین ها، مرزهای تعادلی آن ها با بیوتیت و قرارگیری برخی از این کانی ها در جهت شیستوزیته سنگ و منطقه بندی شیمیایی ضعیف در آنها، نشان دهنده تشکیل تورمالین های مورد نظر درطی اعمال نیروهای زمین ساختی و پس از آن در سنگ های منطقه است. داده های مربوط به ترکیب شیمیایی تورمالین های مورد مطالعه، که در آن ها مقدار F کمتر از 3/0 و مقدار FeO* کمتراز 8/0 درصد وزنی است و تطابق مثبت بین Mg و Fe نشان می دهدکه این کانی ها ماگمایی نبوده و محصول واکنش های دگرگونی هستند. در مورد سازوکار تشکیل این تورمالین ها به نظر می رسد که با افزایش دما و در حین دگرگونی و پس از آن ، عنصر بور از سطح کانی های رسی آزاد شده و در سیالات بین روزنه ای تجمع حاصل کرده است. سپس این سیال غنی از بور با کانی های سیلیکاته مانند بیوتیت واکنش داده و تورمالین تشکیل شده است. منطقه بندی شیمیایی ضعیف در تورمالین های مورد مطالعه نیز بر این مساله دلالت دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1871242 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.