جایابی چندمنظوره محدودکننده جریان خطا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی MOPSO

پیام:
چکیده:
ورود تولیدات پراکنده به شبکه قدرت باعث بروز مسائل زیادی همچون افزایش سطح جریان اتصال کوتاه می شود، که اگر بیشتر از سطح مجاز مدار شکن های موجود در شبکه باشد می تواند منجر به آسیب دیدگی تجهیزات شبکه شود. استفاده از محدود کننده جریان خطا (FCL) در شبکه روشی موثر برای مقابله با مسئله فوق است، که تاثیر گذاری آن در گرو تعیین صحیح تعداد، مکان و مقدار امپدانس است. در این مقاله روشی کارامد برای جایابی FCLها در شبکه ارائه می شود که بموجب آن مسئله جایابی FCL به یک مسئله بهینه سازی چند منظوره مدل می شود. در مسئله بهینه سازی مذکور، توابع هدف عبارتند از اختلاف جریان خطای باس ها، نرخ خرابی تجهیزات، تعداد و امپدانس FCLها. برای حل مسئله، از الگوریتم بهینه سازی چندمنظوره ازدحام ذرات (MOPSO) استفاده شده است. در روند بهینه سازی الگوریتم، جواب های بهینه و غالب استخراج می شوند و در یک مخزن ذخیره می گردند که اندازه مخزن در روند بهینه سازی با استفاده از تکنیک دسته بندی فازی کنترل می شود. و در انتها با اعمال الگوریتم نیل به آرمان (GAO) به جواب های غالب، جواب متناسب با نیاز شبکه توسط اپراتور شبکه انتخاب می شود. نتایج بدست آمده از پیاده سازی روش پیشنهادی برروی یک شبکه قدرت نمونه نشان دهنده کارامدی روش است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
6 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1872477 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.