بررسی تطبیقی مفهوم همدلی از منظر روان شناسی و مبانی اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 پژوهش حاضر بررسی تطبیقی همدلی از منظر روان شناسی و مبانی اسلامی بود. همدلی مفهومی است که به عنوان نگرانی برای دیگری بر اساس دریافت و فهم وضعیت و یا شرایط عاطفی وی تعریف می شود و به دلیل تاثیرات عمده ای که بر زندگی انسان می گذارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. در خصوص همدلی در روان شناسی پژوهش های فراوانی صورت گرفته است. در آموزه های دینی نیز به جایگاه و اهمیت همدلی در زندگی، علل و آثار آن توجه ویژه ای شده است.

روش پژوهش :

تحلیلی- اسنادی بود؛ به این ترتیب که با جمع آوری اطلاعات از متون اسلامی و روان شناختی به بررسی مفهوم همدلی پرداخته است.

یافته ها

یافته های حاصل نشان داد که همدلی از مسائل ضروری زندگی افراد در جامعه است. در روان شناسی به ویژه در سال های اخیر تاکید زیادی بر مفهوم همدلی شده است. همچنین در آموزه های دینی و اسلامی نیز تاکید زیادی بر جایگاه همدلی در زندگی شده است.

نتیجه گیری

همدلی یکی از مهمترین اهداف تربیتی، سیاسی و اجتماعی اسلام و یکی از ارزشمندترین دستاوردهای اسلام در جامعه آشفته و عصر نبی مکرم اسلام بوده و در مبانی روان شناسی نیز از همدلی به عنوان درک کردن فرد مقابل بدون قضاوت او توجه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1872803 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!