مطالعه آزمایشگاهی عملکرد چرخه ای اتصال تیر به ستون با نیمرخ با جان شیاردار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مقاله، رفتار لرزه ای نوع جدیدی از اتصال تیر به ستون با میراگر سوراخ دار را بررسی می کند. در این اتصال جدید، رفتار پلاستیک و آسیب های لرزه ای فقط در نیمرخ شیاردار ایجاد شده و تیر، ستون، جوش ها و چشمه اتصال از هرگونه آسیبی در امان می مانند. در این پژوهش میراگرهای سوراخ دار از پروفیل های I شکل ساخته شده اند و سوراخ هایی مستطیل شکل در جان آنها ایجاد شده است. در یک نمونه آزمایشگاهی (SDC1) از یک پروفیل I شکل بدون سوراخ در پایین و یک نیمرخ شیاردار در بالا برای اتصال خمشی تیر به ستون استفاده شده است. نمونه دوم (SDC2) شامل دو نیمرخ شیاردار یکسان در بالا و پایین تیر برای اتصال تیر به ستون می باشد. نمونه ها تحت اثر بارگذاری چرخه ای قرار گرفته اند. بارگذاری چرخه ای تا دوران 6 درصد ادامه پیدا کرد. نمونه SDC2 تا دوران 4 درصد هیچگونه افت مقاومتی نشان نداد، در حالی که نمونه SDC1 پس از دوران 3 درصد دچار کاهش مقاومت گردید. نمونه با دو میراگر، عملکرد بهتری نسبت به نمونه با یک میراگر نشان داد. رفتار این دو نمونه اتصال با تحلیل های تئوری و عددی مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج آزمایشگاهی و عددی، ظرفیت دورانی بالای این اتصال ناشی از تغییرشکل های پلاستیک میراگرهای سوراخ دار می باشد. نمونه SDC2 ظرفیت تحمل لنگر خمشی تا 73/1 برابر لنگر پلاستیک مقطع تیر را از خود نشان داد. در نمونه SDC1 مقدار حداکثر لنگر خمشی مقاوم 4/1 برابر لنگر پلاستیک مقطع تیر می باشد. همچنین نسبت جذب انرژی نمونه SDC2 به نمونه SDC1 برابر 51/1 می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1872812 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!