تضاد هنر و زندگی در آثار توماس مان: بحثی مبتنی بر تحلیل تریستان

نویسنده:
چکیده:
توماس مان، نویسنده بزرگ آلمانی، پاره ای مضامین و موضوع ها را طی دهه های متمادی، مکرر در آثار داستانی گوناگون خود طرح کرده است، چندان که می توان آن ها را دغدغه های اصلی ذهن او دانست. یکی از مهم ترین آن ها تضاد هنر و زندگی یا تباین هستی هنرمند و حیات شهروندان عادی جامعه است. گمان نگارنده این است که زندگی شخصی و خاستگاه اجتماعی-طبقاتی توماس مان مهم ترین انگیزه توجه پایدار وی به این مسئله بوده است. او در خانواده ای متولد شد که نسل در نسل از طریق تجارت امرار معاش کرده بود. این که وی به رغم آن پیشینه قدم در راه هنر گذاشت و درمقابل سنت خانواده گرفت، یحتمل مهم ترین عواملی بوده باشد که سبب شدند تا تقابل هنرمند و شهروند عادی در ذهن او شکل بگیرد و ماندگار گردد. در مقاله حاضر جنبه های گوناگون مسئله هنر و زندگی در آثار توماس مان، با نگاهی به تریستان بررسی می شوند. تحلیل این اثر علاوه بر تقابل دو قطب هنر و زندگی در اندیشه توماس مان هم تفوق زندگی بر هنر در نگاه او را آشکار می کند، هم مؤید انگیزه برخاسته از پیشینه شخصی و خانوادگی نویسنده در طرح مسئله است، و هم برخی از جنبه های فنی کار او را می شناساند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
157 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873195 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!