تاثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر مدیریت زمان و مهارت های مطالعه دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیامنور اهواز در سال تحصیلی 1395

نویسنده:
پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر که به صورت نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) صورت گرفت، تاثیر مداخله آموزشی مهارت های مدیریت زمان بر مدیریت زمان و مهارت های مطالعه دانشجویان رشته روان-شناسی دانشگاه پیام نور اهواز به محک آزمایش گذاشته شد. تحقیق حاضر نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش-آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. در این تحقیق 40 نفر از دانشجویان رشته روان شناسی آن دانشگاه انتخاب و به دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند و به مدت ده جلسه در معرض آموزش مهارت های مدیریت زمان قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه های رفتارهای مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996) و مهارت های مطالعه مرکز مشاوره موسسه پلی تکنیک دانشگاه ویرجییا (2004) صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. تحقیق حاضر نشان داد آزمودنی هایی که در معرض جلسات آموزشی مهارت های مدیریت زمان قرار گرفته بودند، نسبت به آنهایی که چنین آموزشی هایی ندیده بودند از لحاظ مدیریت زمان و مهارت های مطالعه عملکرد بهتری پیدا کردند. نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می دهد که آموزش مهارت مدیریت زمان باعث افزایش مدیریت زمان و مهارت مطالعه دانشجویان هدف گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
300
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873655 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.