ارزیابی برنامه آموزشی کوتاه مدت کنترل عفونت سوختگی

چکیده:
مدیریت عفونت های بیمارستانی و عفونت زخم یکی از مهارت های ضروری متخصص بیماری های عفونی است. اجرای دوره کوتاه مدت کنترل عفونت در سوختگی ویژه دستیاران گروه بیماری های عفونی که منطبق با کوریکولوم آموزشی می باشد، در جهت رسیدن به کسب این مهارت بوده است. از آنجایی که در طی دوره دستیاری این آموزش صورت نمی گیرد بر آن شدیم تا با اجرای این دوره مهارت دستیاران را افزایش دهیم. این مطالعه مقطعی در پاییز 90 برای دستیاران گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در مجموع 6 نفر بودند، انجام شد. دوره به صورت دو روز کلاس تئوری در بخش عفونی بیمارستان رازی و پنج روز دوره بالینی در بیمارستان سوختگی طالقانی برگزار شد. ارزیابی دوره آموزشی توسط نظرسنجی از دستیاران، انجام آزمون های چهارگزینه ای قبل و بعد از دوره و همچنین برگزاری امتحان OSCE دو هفته پس از پایان دوره صورت گرفت. آزمون چهار گزینه ای با استفاده از T-test زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری کمتر از 0. 05 در نظر گرفته شد. نظرسنجی از دستیاران مفید بودن دوره را نشان داد. میانگین نمره آزمون های چهارگزینه ای قبل و بعد از دوره آموزشی به روش Paired T test و با SPSS (16) مورد مقایسه قرار گرفت که اختلاف معنادار و آموزش موثر را نشان داد. (P <0. 001) میانگین نمره OSCE نیز 15. 5 از 20 بوده که حد قابل قبولی از کسب مهارت را نشان می دهد. اجرای این دوره آموزشی برای دستیاران گروه بیماری های عفونی موجب کسب مهارت مورد نظر گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
319
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873658 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.