بررسی توزیع جنسی عوامل خطر آترواسکلروزیس و ارتباط آن با تعداد عروق درگیر

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بیماری های قلبی- عروقی (CVD) از جمله بیماری عروق کرونر (CAD)، عامل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در دنیا هستند.
مواد و روش ها
در این بررسی مقطعی بیماران مبتلا به CAD مراجعه کننده به مرکز قلب مازندران پس از تایید آنژیوگرافی وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی مطابق چک لیست تهیه شده، استخراج شد.
یافته ها
اکثریت بیماران (55 درصد) مرد با میانگین سنی 2/10± 9/59 سال و بیماران زن با میانگین سنی 8/6± 1/57 سال بودند (14/0= p). فراوانی هم زمان فاکتورهای خطر در بیماران به صورت فشار خون 57درصد، دیابت 46درصد، دیس لیپیدمی 4/40 درصد و استعمال دخانیات 2/20 درصد بود. توزیع عوامل خطر به تفکیک جنسیت به این ترتیب بود: فشار خون بالا در 51درصد مردان و 65درصد زنان (05/0> p)، دیس لیپیدمی در 7/34 درصد مردان و 5/47 درصد زنان (05/0> p)، دیابت در 6/32 درصد مردان و 5/62 درصد زنان (005/0= p)، چاقی (BMI≥30) در 4/20 درصد مردان و 40درصد زنان (043/0= p) و استعمال دخانیات نیز تنها در بیماران مرد با شیوع 7/36 درصد مشاهده شد (001/0< p). تعداد عروق کرونر درگیر در مردان با 2 یا 3 رگ درگیر تشخیص داده شده بودند و بیماران زن بیش تر یک رگ درگیر داشتند (016/0= p).
استنتاج: با توجه به شیوع بالای عوامل خطر قابل پیشگیری در بیماران مورد مطالعه، آموزش مناسب و ترویج سبک زندگی سالم و غربالگری افراد پر خطر می تواند در سیاستگذاری های بهداشتی، درمانی و کاهش بار بیماری های CAD موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874063 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.