بررسی عملکرد هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی ایران در پنج دوره زمانی طی سال های 1370 تا 1395

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
ارکان تصمیم گیری در دانشگاه ها به ترتیب اولویت هیات امنا، رئیس دانشگاه، هیات رئیسه و شورای دانشگاه می باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین کارکرد هیات های امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی در پنج دوره زمانی از سال 1370 تا 1395 می باشد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری، کلیه مصوبات هیات امناهای مستقل در دانشگاه های علوم پزشکی دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به تفکیک پنج دوره زمانی از سال 1370 الی 1395 می باشد.
یافته ها
تعداد صورت جلسات هیئت های امنای 47 دانشگاه (متوسط 37 دانشگاه در سال) در فاصله زمانی 1370 الی 1395 (26 سال) به تعداد 1999 فقره حاوی 32680 مصوبه می باشد. متوسط تعداد جلسات در سال در هر هیات امنا در کل دوره 08/2 است، کم ترین 12/1 مربوط به دوره دوم و بیش ترین مربوط به دوره پنجم 04/3 است. میانگین مصوبات در دو دوره اول و دوم 10 مصوبه و در دوره سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 17، 20 و 16 مصوبه در هر جلسه است.
استنتاج: بر اساس تعداد صورت جلسات در سال و تعداد مصوبات در هر صورتجلسه، عملکرد هیات امنا در ادوار گذشته از بیش ترین به کم ترین به ترتیب؛ دوره چهارم، پنجم، سوم، اول و دوم می باشند. عملکرد هیات امنا در دانشگاه های نوع 3 نسبت به دانشگاه های نوع 1 و 2 در تمام دوره 26 سال بیش تر است. الگوی کارکردی در بیش ترین مقوله های وظائف و اختیارات هیات های امنا به تناظر زمانی 16 سال اول، بین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری تفاوت قابل توجه ای وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
102 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874065 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.