بررسی اثر تورین بر میزان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرائی نر بالغ تیمار شده با اسکوپولامین

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
تورین در بسیاری از اعمال زیستی مانند آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و انتقال عصبی نقش دارد. اما اثرات آن بر سطح پروتئین tau فسفریله به مطالعات بیش تری نیاز دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات حفاظتی و درمانی تورین بر سطح پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرایی تیمار شده با اسکوپولامین بود.
مواد و روش ها
در این تحقیق، 72 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 3 گروه کنترل،حفاظتی و درمانی تقسیم شدند. گروه های حفاظتی و درمانی با دوزهای مختلف تورین (25، 50، 100 mg/kg/day) به مدت 14 روز، قبل و یا بعد از تزریق اسکوپولامین (3 mg/kg) تیمار شدند. پس از پایان تیمار دارویی، عصاره حاصلاز هموژنیزه کردن هیپوکامپ، برای سنجش سطح پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ به وسیله تکنیک الایزا جمع آوری گردید.
یافته ها
تزریق حفاظتی دوزهای مختلف تورین، سطح پروتئین tau فسفریله را در هیپوکامپ به طور معناداری نسبت به گروه شم حفاظتی کاهش داد(001/0< p). تزریق درمانی تورین فقط با دوز50 mg/kg باعث کاهش معنی دار سطح پروتئین tau فسفریله نسبت به گروه شم درمانی در هیپوکامپ گردید.
استنتاج: تزریق حفاظتی و درمانی تورین می تواند سطح پروتئین tau فسفریله را در هیپوکامپ موش های صحرایی قبل و یا بعد از تزریق اسکوپولامین کاهش دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
152 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874090 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.