موجهات در منطق رواقی مگاری

پیام:
چکیده:
در منطق رواقی مگاری، سه دیدگاه رایج درباره موجهات دیده می شود که دو دیدگاه آن مربوط به مگاریان و یک دیدگاه منسوب به رواقیان است. دو دیدگاه مگاریان، از آن دئودوروس و فیلون بوده و دیدگاه دیگر به خروسیپوس نسبت داده می شود. با توجه به شواهدی می توان گفت که پاره ای از دیدگاه های ایشان در برابر دیدگاه های موجهاتی ارسطو مطرح شده است. در این میان برهان مشهور دئودوروس، به نام دلیل اعظم یا شاه برهان، یکراست امکان ارسطویی را هدف می گیرد. از سویی، در میان دیدگاه های گوناگون رواقی مگاری، اختلافات اساسی دیده می شود؛ به گونه ای که دیدگاه فیلون ناسازگاری بسیاری با دیدگاه دئودوروس دارد و به نوعی با دیدگاه موجهاتی ارسطو سازگارتر است. از سوی دیگر، دیدگاه خروسیپوس، حالت میانه ای نسبت به دیدگاه دئودوروس و فیلون دارد که نظر هر دو را برآورده و شمار موجهات را به دو برابر افزایش داده است. همه این فراز و فرودها، تحلیل های گوناگونی را به دنبال داشته است که در نوشتار پیش رو هر یک با چالش ها و نقدهایی روبه رو می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1875575 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.