تحلیل عددی مسائل معیار پلاستیسیته کرنش بزرگ با استفاده از المان ها و سلول های مرتبه بالا

پیام:
چکیده:
مسائل تحلیل شده عبارتند از باریک شدگی در آزمون کشش ساده با نمونه های شیاردار و بدون شیار و فشارگذاری صفحه سوراخ دار. این تحلیل ها نشان می دهند که روش های اجزای محدود مرتبه بالا با فرمول بندی مبتنی بر جابه جایی توانایی فائق آمدن بر قفل شدگی حجمی را دارند. این روش ها همچنین واجد خصوصیت هایی نظیر نرخ همگرایی بالا و عدم حساسیت زیاد به تغییر شکل های بسیار زیاد المانی نیز هستند. تحلیل های معیار با روش سلول محدود همچنین نشان می دهند که این روش علاوه بر مزایای روش های مرتبه بالا، قابلیت تحلیل آسان هندسه های بسیار پیچیده را نیز فراهم می آورد. نتایج تحلیل های ارائه شده نیز با استفاده از نتایج یک روش اجزای محدود مرتبه پایین با نام F-bar به تایید رسیده اند. مطالعات عددی انجام شده نشان می دهد که هر دو روش مورد بررسی را می توان برای تحلیل پلاستیک مواد و سازه های مهندسی ساخته شده از فلزات نرم، به ویژه مواردی که دارای هندسه پیچیده هستند، با اطمینان به کار برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1875830 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!