تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (مورد مطالعاتی: یک واحد همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه 22 تهران)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بررسی میزان آسیب پذیری لرزه ای و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری از موضوعات مهم روز است. از این رو، این مقاله به تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب پذیری لرزه ای در یک واحد همسایگی از محله گلستان شرقی واقع در منطقه 22 تهران، به عنوان مورد مطالعاتی، می پردازد. بدین منظور، این مقاله با اهداف کاهش تلفات و خسارات در زلزله احتمالی، شناخت آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه، شناسایی نقاط امن و خطرناک محدوده مورد مطالعه و تهیه نقشه های شناسایی و تخلیه در محدوده مورد مطالعه تدوین شده است.
روش
روش به کار رفته در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. در ابتدا، نیاز به جمع آوری منابع اطلاعاتی مورد نیاز می باشد. برای جمع آوری داده ها از شیوه های مختلفی همانند مشاهده استفاده شده است. برای آسیب شناسی و آسیب نگاری نیز از نقشه های مربوطه، تصویربرداری و نقشه های GIS استفاده شده است. جهت دستیابی به راهکارها به منابع کتابخانه ای اعم از مقالات، کتب، گزارشات، اسناد مکتوب و سایت های الکترونیکی معتبر، مراجعه شده است.
یافته ها
راهکارهای کاهش آسیب پذیری لرزه ای، به سه دسته راهکارهای سازه ای، غیرسازه ای و مدیریتی تقسیم می شوند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که علاوه بر اقدامات کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیرسازه ای در واحد همسایگی، راهکارهای مدیریتی و نقش آموزش و آمادگی مردم در سوانحی مانند زلزله بسیار حیاتی است. همچنین، با بکارگیری روش های ساده و کارامد می توان اجزای غیرسازه ای را در برابر خطرات ناشی از بروز سوانحی همانند زمین لرزه، مقاوم نمود.
نتیجه گیری
نصب آژیرهای هشدار حریق، کپسول های آتش نشانی، تابلوها و علائم تخلیه در مسیرهای عبوری، تابلوهای نشان دهنده مکان های امن و خطرناک، مقاوم سازی دیوارها و تیغه ها، مستحکم نمودن اتصالات در مبلمان شهری، کاهش سطوح شیشه ای در حد امکان در جداره های بنا و استفاده از لایه های پلاستیک و لمینیت برای جلوگیری از فروریزش و خرد شدن شیشه ها، در کنار توجه به راهکارهای مدیریتی، میزان صدمات و خسارات را در سطح واحد همسایگی به حداقل می رساند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -254
لینک کوتاه:
magiran.com/p1876101 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!