بررسی خمس معادن از نظر فقه و قانون موضوعه

چکیده:
این مقاله به تبیین فقهی خمس بر معادن پرداخته و قوانین موضوعه بر آن را بیان می نماید.توجه به تنوع معادن و فراوانی آن و موارد فقهی و قانونی خمس مترتب بر آن، می تواند نقطه بالقوه ای در حمایت از اسلام بوده و از آن در جهت تبلیغ دین استفاده نمود. این موضوع مورد توجه اندیشمندان فقهی و حقوقی بوده و نظرات متعددی درباره آن ارائه گشته است. این پژوهش بهروشتوصیفی_تحلیلی به بررسی قوانین موضوعه و احکام فقهی در شرایط متعدد معادن پرداخته و در پایان این نتیجه عائد می گردد که معادن به عنوان بخشی از انفال بوده و در مراحل مختلف یافت و استخراج آن شامل حکم خمس می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1876255 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.