اندازه گیری مستقیم ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه های در حال رنگبری با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با اکسید گرافن / نانوذرات نقره

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، روشی جدید به منظور اندازه گیری مستقیم غلظت ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در محلول های آبی در حین تخریب به روش الکترواکسایش در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیم ارایه گردیده است. در ابتدای امر، مقایسه ای میان عوامل تجزیه ای دو روش طیف سنجی نوری و الکتروشیمیایی به منظور تعیین بهترین روش اندازه گیری ماده رنگزا در محلول های آبی مورد مقایسه قرار گرفته است. اندازه گیری های الکتروشیمیایی غلظت ماده رنگزا بر روی سطح یک الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با گرافن اکسید/نانونقره انجام شده است. نتایج مقایسه حاکی از آن است که روش الکتروشیمیایی توانایی اندازه گیری ماده رنگزا را در غلظت های بسیار پایین تر (nM 20) از روش طیف سنجی (μM 4.8) و حتی در حضور نانوذرات معلق در محلول دارا است. روش پیشنهادی دارای گستره خطی μM 100.0 – 0.05 نسبت به غلظت ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 می باشد. تاثیر حضور مواد رنگزای متفاوت و یون های مداخله گر متنوع بر عملکرد روش پیشنهادی در اندازه گیری ماده رنگزای مورد مطالعه، بررسی شده است. روش پیشنهادی به صورت موفقیت آمیز برای اندازه گیری ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه پساب جمع آوری شده از دو کارخانه نساجی به کار برده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1877307 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.