بررسی اثر ادجوانی نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن کشته ی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

پیام:
چکیده:
اخیرا گزارشات متعددی از اثرات تحریک ایمنی و ادجوانی نانوکیتوزان در حیوانات مختلف گزارش شده است.
در این مطالعه، اثر ادجوانی نانوکیتوزان تولید شده از کیتوزان حاصل از کیتوزان پوسته میگو بر ایمنی زایی واکسن کشته آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار گرفت.
0. 05). تلفات بعد از چالش نیز در هر دو تیمار نانوکیتوزان و فروند کاهش معنی داری نسبت به تیمار بدون ادجوان و کنترل نشان دادند (P<0. 05).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1879586 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!