آنالیز رخساره ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه ی رسوبات پیش بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس

پیام:
چکیده:
این مطالعه آنالیز رخساره ای و تعیین محیط نهشتی را از رسوبات نئوژن در شمال فروبار دزفول، در فرودیواره ی گسل پیشانی کوهستان زاگرس ارائه می دهد. رسوبات نئوژن در این ناحیه، شامل سازندهای میشان، آغاجاری و بختیاری می باشند، که با بیش از 5 کیلومتر، ضخیم ترین توالی حوضه پیش بومی زاگرس را به خود اختصاص داده اند. از آن جایی که این رسوبات هم زمان با کوهزایی اصلی زاگرس نهشته شده اند، تاریخچه ی رویدادهای دگرریختی منطقه را در خود ثبت کرده اند. در این مطالعه، نه رخساره ی سنگی بر اساس لیتولوژی، اندازه ی دانه، ساختمان های رسوبی و هندسه ی لایه ها شناسایی شدند که در سه مجموعه ی رخساره ای دسته بندی می شوند: الف) با غلبه ی گراول (Gm، Gp) ، ب) با غلبه ی ماسه (Sh، St، Sp، Sr، Sm) و ج) با غلبه ی گل (Fm، Fl). علاوه بر این، دو ایکنوفاسیس دریایی اسکولایتوس و کروزیانا نیز در قاعده ی سازند آغاجاری مشاهده گردیدند. بنابر نتایج این مطالعه، قرارگیری رخساره ها بر روی یکدیگر نشان دهنده ی یک توالی کلی کم عمق شونده به سمت بالا در نهشته های پیش بومی نئوژن در فروبار دزفول است. این نهشته ها به ترتیب در محیط های دریای حاشیه ای (سازند میشان) ، ساحل سیلیسی آواری (بخش پایینی سازند آغاجاری) ، رودخانه ی مئاندری (بخش بالایی سازند آغاجاری) و در نهایت رودخانه ی گیسویی (سازند بختیاری) نهشته شده است. با توجه به ثابت بودن سطح جهانی آب دریاها در این دوره (حدود 13 تا 3 میلیون سال قبل) ، تکامل محیط نهشتی در شمال فروبار دزفول توسط دگرریختی های تکتونیکی، شامل گسلش و چین خوردگی، کنترل شده است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1880145 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.